Скоро

Недавні записи у блозі

Жорсткі переговори і зламані роги

Жорсткі переговори і зламані роги

Се­ред ко­лег, по тре­нерсь­ко­му це­ху, періодич­но є спро­би нав­чи­ти лю­дей жорсткі пе­ре­го­во­ри до­ла­ти. І мене ці спро­би що­ра­зу ди­ву­ють...

прочитати повністю

Якщо працівник не розуміє керівника - частина 1

Якщо працівник не розуміє керівника - частина 1

Ду­же ча­сте яви­ще в житті керівників - нетя­мущі співробітни­ки. Їм ка­жуть, а во­ни не ро­зуміють.
Цьо­го ра­зу я роз­бе­ру най­по­ши­реніше яви­ще, ко­ли працівник не ро­зуміє керівни­ка....

прочитати повністю

Як вчитися швидше

Як вчитися швидше

Лю­дям вла­сти­во вчи­ти­ся. З са­мо­го на­род­жен­ня ми вчи­мо­ся: сто­я­ти, хо­ди­ти, го­во­ри­ти, пи­са­ти, раху­ва­ти, їзди­ти на ве­ло­си­педі, гра­ти в фут­бол, ко­ри­сту­ва­ти­ся комп'юте­ром і ба­га­то чо­го ще...

прочитати повністю

Як розпізнати брехню співрозмовника

Як розпізнати брехню співрозмовника

Ко­ли мо­ва за­хо­дить про те, як розпізна­ти брех­ню (або як зро­зуміти, що вас об­ма­ню­ють) - є один прин­ци­по­вий мо­мент. Мо­мент по­ля­гає в то­му, що не за­вжди зро­зуміло, що та­ке брех­ня або об­ман!...

прочитати повністю

Навик - це не чарівна таблетка

Навик - це не чарівна таблетка

За ба­га­то років своєї тре­нерсь­кої діяль­ності я іноді сти­ка­ю­ся з людь­ми, у яких ро­зуміння то­го, що та­ке на­вик аб­со­лют­но по­мил­ко­во...

прочитати повністю

Руслан Вегиев - технолог в психологии и бизнесе.