Скоро

Недавні записи у блозі

Співробітники крадуть

Співробітники крадуть

Де­я­кий час то­му од­на із влас­ників бізне­су (фітнес-центр) здо­бу­ла сміливість і визна­ла:
існує про­бле­ма — співробітни­ки кра­дуть, що ро­би­ти — ми не знаємо, про­бу­ва­ли все....

прочитати повністю

Словесна порча, чи як слова псують життя

Словесна порча, чи як слова псують життя

Вва­жається, що пор­ча – за­вжди якесь ча­клун­ство… Нит­ки, гол­ки, свічки, яй­ця, кістки і ви­мо­в­ля­ють якесь за­клят­тя. Але в житті ку­ди все про­заїчнішее...

прочитати повністю

Співробітники не проявляють ініціативу

Співробітники не проявляють ініціативу

Нещо­дав­но у спілку­ванні, із влас­ни­цею неве­ли­ко­го бізне­су, вип­ливла те­ма ініціатив­ності співробітників та відсут­ності ініціати­ви. Їй хотіло­ся, що­би співробітни­ки її роз­ван­та­жу­ва­ли, бо во­на, як во­на вис­ло­ви­лась, «вже за***ла­ся».....

прочитати повністю

Два види психологічних консультацій – реміснича та творча

Два види психологічних консультацій – реміснича та творча

Однією з го­лов­них про­блем недо­свідче­них пси­хо­логів-кон­суль­тантів є аб­со­лютне неро­зуміння, як пра­ц­ю­ва­ти з клієнтом...

прочитати повністю

Безцільне життя та ціль всього життя

Безцільне життя та ціль всього життя

Щоб не бу­ло так болісно за безцільно про­житі ро­ки...

У цій фразі мене за­вжди ціка­ви­ло сло­во БЕЗЦІЛЬНО, хо­ча...

прочитати повністю

Руслан Вегиев - технолог в психологии и бизнесе.