Розробки

Тут представлені розробки, які вже готові — існує кілька видів:
1. Технології.

Технології — для тих, хто бажає досягти результату, аналогічного моєму.
2. Техніки та казки.
Техніки — це не лише демонстрація, а й практичні ефекти.
Казки можна назвати гіпнотичними чи чарівними, але головне — вони виходять з душі.

Деякі розробки наразі перебувають на стадії дослідження.

Техніка потрійне наведення «про здоров'я»

Техніка потрійне наведення «про здоров'я»

Без­ко­штов­на техніка потрійне на­ве­ден­ня «про здо­ров'я» - це варіант на­ве­ден­ня тран­су і навіюван­ня про поліпшен­ня здо­ров'я

прочитати повністю

Казка «про червону ганчірку»

Казка «про червону ганчірку»

Каз­ка «чер­во­на ганчірка» при­зна­че­на для роз­повідан­ня чо­ловікові і все­ляє йо­му ко­ри­сні для Лю­бов­них відно­син ідеї інтим­но­го ха­рак­те­ру...

прочитати повністю

Техніка потрійне наведення «релаксація»

Техніка потрійне наведення «релаксація»

Плат­на техніка потрійне на­ве­ден­ня «ре­лак­сація» - це варіант на­ве­ден­ня тран­су і навіюван­ня ре­лак­сації.

прочитати повністю

Казка «про їжачка»

Казка «про їжачка»

Каз­ка «Про їжач­ка» про­по­нує лю­дині несвідо­мо зро­би­ти ко­ри­гу­ван­ня в суб'єктив­ної ре­аль­ності. У пи­тан­нях ко­муніка­бель­ності...

прочитати повністю

Казка «про секундну стрілку»

Казка «про секундну стрілку»

Каз­ка «про се­кунд­ну стрілку» про­по­нує лю­дині несвідо­мо зро­би­ти ко­ри­гу­ван­ня в суб'єктив­ної ре­аль­ності...

прочитати повністю