Розробки

Тут відображені Розробки, які вже готові — їх кілька видів:
1. Казки.
Мої казки – від душі, хоча їх називають і гіпнотичними, і чарівними.
Одні казки доступні безкоштовно, а інші пропонується придбати.
Мова казок може бути російською, українскої чи якоюсь ще — це буде зазначено в описі до казки
2. Техніки.
Мої техніки можуть використовувати звичайні, нормальні люди.
Одні техніки доступні безкоштовно, а інші пропонується придбати.
3. (готується)

Однак є і те, що поки перебувають на етапі дослідження.
Дослідження зачіпають відразу багато сфер життя і віднімають багато ресурсів. Якщо захочете наблизити появу нових розробок (без отримання юридичних прав на них) та\або заохотити мене за вже готові, Ви можете зробити «Донат» і відправити грошовий ресурс (з урахуванням політики грошових коштів):
Поповнення рахунку № 4441 1144 4868 9289 (Вегіев Руслан Станіславович в монобанк).
Якщо буде рядок «призначення платежу» або «коментарі до платежу» — залиште його незаповненим або напишіть «просто так».

Техніка потрійне наведення «про здоров'я»

Техніка потрійне наведення «про здоров'я»

Без­ко­штов­на техніка потрійне на­ве­ден­ня «про здо­ров'я» - це варіант на­ве­ден­ня тран­су і навіюван­ня про поліпшен­ня здо­ров'я

прочитати повністю

Казка «про червону ганчірку»

Казка «про червону ганчірку»

Каз­ка «чер­во­на ганчірка» при­зна­че­на для роз­повідан­ня чо­ловікові і все­ляє йо­му ко­ри­сні для Лю­бов­них відно­син ідеї інтим­но­го ха­рак­те­ру...

прочитати повністю

Техніка потрійне наведення «релаксація»

Техніка потрійне наведення «релаксація»

Плат­на техніка потрійне на­ве­ден­ня «ре­лак­сація» - це варіант на­ве­ден­ня тран­су і навіюван­ня ре­лак­сації.

прочитати повністю

Казка «про їжачка»

Казка «про їжачка»

Каз­ка «Про їжач­ка» про­по­нує лю­дині несвідо­мо зро­би­ти ко­ри­гу­ван­ня в суб'єктив­ної ре­аль­ності. У пи­тан­нях ко­муніка­бель­ності...

прочитати повністю

Казка «про секундну стрілку»

Казка «про секундну стрілку»

Каз­ка «про се­кунд­ну стрілку» про­по­нує лю­дині несвідо­мо зро­би­ти ко­ри­гу­ван­ня в суб'єктив­ної ре­аль­ності...

прочитати повністю