Записи з текстом

Безцільне життя та ціль всього життя

Безцільне життя та ціль всього життя

Щоб не бу­ло так болісно за безцільно про­житі ро­ки...

У цій фразі мене за­вжди ціка­ви­ло сло­во БЕЗЦІЛЬНО, хо­ча...

прочитати повністю

Війна, як різновид везіння

Війна, як різновид везіння

На­пев­но, ви чу­ли та­ку фра­зу «ко­му війна, а ко­му рідна ма­ти»! І ба­га­то хто її сприй­має ви­ключ­но, як щось по­гане. Мож­ли­во, в яки­хось си­ту­аціях це справді так. На­жи­ва­ти­ся — мо­же бу­ти по­га­но, як­що страж­да­ють лю­ди. А як­що не про страж­дан­ня та на­жи­ву?...

прочитати повністю

Чому не вдається переконати у очевидному?

Чому не вдається переконати у очевидному?

Ко­ли лю­ди відсто­ю­ють свої пе­ре­ко­нан­ня — во­ни звідкись ці пе­ре­ко­нан­ня ма­ють! Звідки? Навіть через круж­лян­ня, інтернет, телевізор...

прочитати повністю

Колега заважає працювати – впливаємо на колегу

Колега заважає працювати – впливаємо на колегу

Ко­ле­ги за­ва­жа­ють пра­ц­ю­ва­ти пе­ре­важ­но не спеціаль­но, хо­ча від то­го не лег­ше. Най­частіше ко­ле­га відволікає від ро­бо­ти роз­мо­вою: щось до­ве­деть­ся роз­повісти (по­зи­тивне чи нега­тивне), щось за­пи­тає (і не раз)...

прочитати повністю

Як боротися з Фанатиками Конкурентів?

Як боротися з Фанатиками Конкурентів?

Те, про що пи­шу ниж­че, цілком відно­сить­ся до підприємців і бізне­сменів в ши­ро­ко­му сенсі цьо­го сло­ва. Навіть як­що я по­ка­зую це на осо­би­сто­му при­кладі в сфері тре­нер­ства....

прочитати повністю