Записи з текстом

Колега заважає працювати – впливаємо на колегу

Колега заважає працювати – впливаємо на колегу

Ко­ле­ги за­ва­жа­ють пра­ц­ю­ва­ти пе­ре­важ­но не спеціаль­но, хо­ча від то­го не лег­ше. Най­частіше ко­ле­га відволікає від ро­бо­ти роз­мо­вою: щось до­ве­деть­ся роз­повісти (по­зи­тивне чи нега­тивне), щось за­пи­тає (і не раз)...

прочитати повністю

Як боротися з Фанатиками Конкурентів?

Як боротися з Фанатиками Конкурентів?

Те, про що пи­шу ниж­че, цілком відно­сить­ся до підприємців і бізне­сменів в ши­ро­ко­му сенсі цьо­го сло­ва. Навіть як­що я по­ка­зую це на осо­би­сто­му при­кладі в сфері тре­нер­ства....

прочитати повністю

Страх самотності і страх натовпу

Страх самотності і страх натовпу

Є пер­ший різно­вид стра­ху - страх «са­мот­ності».
Мо­в­ляв, логіка про­ста: ко­ли лю­ди­на щось ро­бить, во­на ро­бить ли­ше то­му, що так роб­лять всі...

прочитати повністю

Прийняття в стосунках - частина 1

Прийняття в стосунках - частина 1

Се­ред пси­хо­логів, особ­ли­во в темі відно­син, є одне з най­у­люб­леніших слів. Цим сло­вом на­ма­га­ють­ся виріши­ти чи не всі про­бле­ми у відно­си­нах. Це сло­во «прий­нят­тя»...

прочитати повністю

Істерика у дитини - що це і що робити батькам

Істерика у дитини - що це і що робити батькам

Як­що відки­ну­ти крайні ме­дичні ви­пад­ки, то маємо зви­чайне по­бу­то­ве:
Істе­ри­ка - от­ри­ман­ня ува­ги, на­гране або сценічно по­ведінку, те­ат­ральність, ак­тор­ство і т.д...

прочитати повністю