Недавні записи у блозі

Безцільне життя та ціль всього життя

Безцільне життя та ціль всього життя

Щоб не бу­ло так болісно за безцільно про­житі ро­ки...

У цій фразі мене за­вжди ціка­ви­ло сло­во БЕЗЦІЛЬНО, хо­ча...

прочитати повністю

Робота з запереченнями, або як задовбати клієнта

Робота з запереченнями, або як задовбати клієнта

Зда­ва­ло­ся б, як пра­ц­ю­ва­ти з за­пе­ре­чен­ня­ми вже стільки ска­за­но ко­ле­га­ми по це­ху. Од­нак так ба­га­то лю­дей досі непраль­но ви­ко­ри­сто­ву­ють прий­о­ми об­роб­ки за­пе­ре­чень.....

прочитати повністю

Війна, як різновид везіння

Війна, як різновид везіння

На­пев­но, ви чу­ли та­ку фра­зу «ко­му війна, а ко­му рідна ма­ти»! І ба­га­то хто її сприй­має ви­ключ­но, як щось по­гане. Мож­ли­во, в яки­хось си­ту­аціях це справді так. На­жи­ва­ти­ся — мо­же бу­ти по­га­но, як­що страж­да­ють лю­ди. А як­що не про страж­дан­ня та на­жи­ву?...

прочитати повністю

Чому не вдається переконати у очевидному?

Чому не вдається переконати у очевидному?

Ко­ли лю­ди відсто­ю­ють свої пе­ре­ко­нан­ня — во­ни звідкись ці пе­ре­ко­нан­ня ма­ють! Звідки? Навіть через круж­лян­ня, інтернет, телевізор...

прочитати повністю

Двухуровневая Целеустремлённость [ожидает перевода]

Двухуровневая Целеустремлённость

Інтернет рясніє різни­ми техніка­ми по­ста­нов­ки ме­ти. Ко­жен екс­перт із цілей, до­ся­гач цілей, пси­хо­лог, гу­ру — всі ра­дять до­ся­га­ти це­лей...

прочитати повністю