Техніки та казки

Мої казки — від «душі», хоча їх називають і гіпнотичними, і чарівними.
Одні казки доступні безкоштовно, а інші пропонується придбати.

Мова казок може бути російською, українскої чи якоюсь ще — це буде зазначено в описі до казки

  Казка «про червону ганчірку»

  Казка «про червону ганчірку»

  Каз­ка «чер­во­на ганчірка» при­зна­че­на для роз­повідан­ня чо­ловікові і все­ляє йо­му ко­ри­сні для Лю­бов­них відно­син ідеї інтим­но­го ха­рак­те­ру...

  прочитати повністю

  Казка «про їжачка»

  Казка «про їжачка»

  Каз­ка «Про їжач­ка» про­по­нує лю­дині несвідо­мо зро­би­ти ко­ри­гу­ван­ня в суб'єктив­ної ре­аль­ності. У пи­тан­нях ко­муніка­бель­ності...

  прочитати повністю

  Казка «про секундну стрілку»

  Казка «про секундну стрілку»

  Каз­ка «про се­кунд­ну стрілку» про­по­нує лю­дині несвідо­мо зро­би­ти ко­ри­гу­ван­ня в суб'єктив­ної ре­аль­ності...

  прочитати повністю

  Казка «чаша страждань»

  Казка «чаша страждань»

  Каз­ка ко­ри­сна для лю­дей, у яких тимча­со­во неприємний настрій або щось більш три­ва­ле...

  прочитати повністю