Записи з відео

Робота з запереченнями, або як задовбати клієнта

Робота з запереченнями, або як задовбати клієнта

Зда­ва­ло­ся б, як пра­ц­ю­ва­ти з за­пе­ре­чен­ня­ми вже стільки ска­за­но ко­ле­га­ми по це­ху. Од­нак так ба­га­то лю­дей досі непраль­но ви­ко­ри­сто­ву­ють прий­о­ми об­роб­ки за­пе­ре­чень.....

прочитати повністю

Двухуровневая Целеустремлённость [ожидает перевода]

Двухуровневая Целеустремлённость

Інтернет рясніє різни­ми техніка­ми по­ста­нов­ки ме­ти. Ко­жен екс­перт із цілей, до­ся­гач цілей, пси­хо­лог, гу­ру — всі ра­дять до­ся­га­ти це­лей...

прочитати повністю

Вам ораторське мистецтво чи мовний вплив

Вам ораторське мистецтво чи мовний вплив

Лю­дей здав­на ціка­ви­ли мож­ли­вості впли­ву і, зро­зуміло, цей вплив ста­вав тон­шим. Варіант «хто сильніший — той і пра­вий» де­далі більше ста­вав неак­ту­аль­ним...

прочитати повністю

Медитація та гіпноз

Медитація та гіпноз

Де­які чу­ли сло­во «ме­ди­тація» і де­які навіть про­бу­ва­ли це: за кни­га­ми, відео в ютуб, на за­нят­тях йо­гою, на бе­резі оке­а­ну і так далі. Де­які чу­ли сло­во «гіпноз» — ось тут цікавіше, бо гіпноз про­бу­ва­ли не всі.....

прочитати повністю

Споріднена душа

Споріднена душа

Спорідне­на ду­ша — це про лю­ди­ну, тільки не будь-яку, а та­ку — з якою доб­ре, ніби це ро­дич, і з якою ду­шев­но...

прочитати повністю