Казка «про червону ганчірку»

Казка «про червону ганчірку»

Каз­ка «чер­во­на ганчірка» при­зна­че­на для роз­повідан­ня своєму чо­ловікові і все­ляє йо­му ко­ри­сне для Лю­бов­них Сто­сунків вза­галі і інтим­но­го ха­рак­те­ру зо­кре­ма...

То­му що лю­бовні сто­сун­ки іноді тре­ба освіжа­ти (про це зна­ють учні тренінгу Ко­ха­на Лю­ди­на).

Ню­ан­си роз­повідан­ня бу­дуть вка­зані у файлі.

P.S.: мо­ва каз­ки — російсь­ка.

Поділіться з друзями: