Казка «чаша страждань»

Каз­ка ко­ри­сна для лю­дей, у яких тимча­со­во неприємне настрій або щось більш три­ва­ле.

Да­ну каз­ку мож­на пе­ре­ка­зу­ва­ти (і навіть вклю­ча­ти) дітям і до­рос­лим.
Об­ме­жен­ня в про­слу­хо­ву­ванні каз­ки ли­ше одне — як­що лю­дині суб'єктив­но дис­ком­форт­но під час про­слу­хо­ву­ван­ня.

P.S.: мо­ва каз­ки — російсь­ка.

Поділіться з друзями: